شریک PO TRADE شوید

 • بهترین شرایط افیلیت در بازار
 • پوشش خدمات در سراسر جهان
 • کارمزد مشارکت در سود حداکثر 80%

شرایط انحصاری برای شرکای PO TRADE

 • شراکت در سود

  سیستم مشارکت در سود پیشرفته با درآمد منفعل بلند مدت.

 • پاداش برای FTDs

  سیستم پاداش اضافی به همراه پرداخت برای اولین واریز های مشتری.

 • مسابقات شرکت های افیلیت با مشارکت رایگان

  کمیسیون اضافی دریافت کنید و جوایز خیره کننده ای را برای عملکرد خود دریافت کنید.

 • پرداخت های هفتگی

  پرداخت های منظم و پایدار بدون هیچ گونه تاخیر.

 • مواد تبلیغاتی گسترده

 • پشتیبانی و همیاری 24 ساعته

 • برنامه زیر مجموعه

 • پست بک های خودکار

 • برنامه ها و لینک های تلفن همراه

ثبت نام کن.
پرداخت های منظم و پایدار بدون تاخیر.

چگونه کار می کند

1

یک حساب شریک ثبت کنید

سازنده باشید و وضعیت پروفایل خود را ارتقا دهید تا کمیسیون خود را تا 80٪ افزایش دهید

Shadow Registration icon 1 Registration icon 2
Shadow Verification icon 2 Verification icon 1
2

ارجاع مشتریان جدید

هر چه تعداد ارجاعات فعال بیشتر باشد، کمیسیون و پاداش شما بیشتر است

3

مشتریان شروع به تجارت می کنند

و ایجاد حجم معاملات در حساب های گزینه جیبی آنها

Shadow Registration icon 2 Registration icon 1
Shadow Verification icon 2 Verification icon 1
4

برای هر ارجاع فعال کمیسیون دریافت کنید

بسته به کمپین وابسته انتخابی و وضعیت شریک

برنامه های پیشنهادی

جریان های ترافیکی خود را تقسیم و ترکیب کنید تا از برنامه مشارکت ما حداکثر درآمد را کسب کنید

پیشنهاد شراکت در درآمد

شما بر اساس فعالیت معاملاتی همه معرف شده های خود از محل درآمد شرکت، کارمزد دریافت می کنید

پیشنهاد شراکت در واریز

شما براساس اولین واریز معرف شده خود کمیسیون دریافت می کنید

پیشنهاد شراکت در حجم

شما براساس کل حجم معاملات معرف شده های خود کارمزد دریافت می کنید و همچنین از درآمد شرکت بر اساس فعالیت معاملاتی کل معرف های خود کارمزد دریافت می کنید.

پیشنهاد شراکت در گردش مالی

شما براساس کل حجم معاملاتی معرف شده های خود کارمزد دریافت می کنید

پیشنهاد CPA

برای معرفی و ارجای یک مشتری فعال براساس مبلغ GEO و FTD، یک بار کارمزد دریافت می کنید

کمیسیون معاملات فارکس

برای مشتریانی که در پلتفرم فارکس MT5 معامله می کنند، کمیسیون ثابت یا تدریجی دریافت کنید

پیشنهادات براساس سطح پروفیل

منظم
پریمیوم
VIP
IB
شرایط FTD 3 - 49
شراکت در درآمد 50%
شراکت در واریز 50% برای واریز اول
شراکت در حجم 40% شراکت در درآمد
+ 2% گردش مالی خالص
شراکت در گردش مالی گردش مالی خالص 4%
CPA / Forex CPA مقدار کارمزد به GEO و مبلغ واریزی بستگی دارد
کارمزد تابع شراکت 5%
بونوس -
تکرر پرداخت هر دوشنبه
شرایط FTD 50 - 199 (یا از s FTDا مقدار کل بیش از 2 500$)
شراکت در درآمد 60%
شراکت در واریز 80% برای واریز اول
شراکت در حجم 50% شراکت در درآمد + 2.5% گردش مالی خالص
شراکت در گردش مالی گردش مالی خالص 4.5%
CPA / Forex CPA مقدار کارمزد به GEO و مبلغ واریزی بستگی دارد
کارمزد تابع شراکت 7%
بونوس +
تکرر پرداخت هر دوشنبه
شرایط FTD 200 - 499 (یا از s FTDا مقدار کل بیش از 10 000$)
شراکت در درآمد 70%
شراکت در واریز 50% برای 5 واریز اول
شراکت در حجم 55% شراکت در درآمد + 3% گردش مالی خالص
شراکت در گردش مالی گردش مالی خالص 4.7%
CPA / Forex CPA مقدار کارمزد به GEO و مبلغ واریزی بستگی دارد
کارمزد تابع شراکت 10%
بونوس +
تکرر پرداخت هر دوشنبه
شرایط FTD 500+ (یا از s FTDا مقدار کل بیش از 25 000$)
شراکت در درآمد 80%
شراکت در واریز 50% برای هر واریز
شراکت در حجم 60% شراکت در درآمد + 3% گردش مالی خالص
شراکت در گردش مالی گردش مالی خالص 5%
CPA / Forex CPA مقدار کارمزد به GEO و مبلغ واریزی بستگی دارد
کارمزد تابع شراکت 10%
بونوس +
تکرر پرداخت هر دوشنبه

ثبت نام کنید و سود کسب کنید